logo
   
Català | Castellano
     
 
| | Estudis i projectes
a mida
|
Estudis i projectes a mida
Els nostres serveis
Realitzem projectes d’investigació social adaptats a les necessitats dels nostres clients:
   
Disseny i execució d’estudis a mida. Disseny metodològic, realització del treball de camp, elaboració d’informes de conclusions i elaboració de propostes d’actuació.
Definició de perfils professionals i perfils de competències sectorials.
Detecció de necessitats de formació sectorials i territorials.
Detecció i anàlisi de bones pràctiques.
Avaluació externa de projectes públics.
 
Investigació sobre temàtiques específiques: formació, immigració, igualtat d’oportunitats, responsabilitat social corporativa, integració de col·lectius desfavorits, etc.
 
     
 
Estudis i projectes a mida
El nostre model d'investigació
Quan realitzem estudis i investigacions :
   
 
Analitzem l’encàrrec del nostre client per identificar clarament l’objectiu de la investigació i assegurar que aquesta s’adapta a les seves necessitats.
 
Treballem conjuntament amb el client i busquem la seva implicació al llarg de la recerca, generant els espais de treball adients per assegurar aquesta participació.
 
Dissenyem la investigació definint un procediment de treball específic i una metodologia a mida per a cada recerca.
 
Identifiquem les tècniques de recerca més adequades a cada investigació, en funció dels objectius que ens proposem.
 
Abans d’iniciar una investigació, realitzem una recerca documental prèvia sobre el tema, per tal de prendre com a punt de partida allò que ja s’ha investigat i centrar els esforços en obtenir nous resultats que ajudin a avançar en el tema.
 
Utilitzem tècniques qualitatives (entrevistes, focus grups) que ens permetin realitzar una anàlisi en profunditat i obtenir informació exhaustiva sobre el tema que estem treballant.
 
En cas que sigui necessari per a la recerca, realitzem enquestes o anàlisis estadístics que ens permetin extreure dades representatives per a poblacions grans.
 
Ens comprometem en la devolució dels resultats de la recerca a totes aquelles persones que han participat en la mateixa.
 
Ens preocupem per presentar els resultats de forma clara i atractiva, de manera que les conclusions de la investigació es puguin difondre entre aquells que hi estiguin interessats.
 
 
Carrer Jonqueres 16, 9A, 08003 Barcelona | info@xarxaconsultors.com
Nota legal
 
qui som | quč fem | per a qui treballem | on som | xarxa a la xarxa
 
 
organització i desenvolupament de RR.HH | recerca social aplicada
 
 
eines i recursos d'aprenentatge | gestió de bonificacions