Planificació estratègica

A partir d’un diagnòstic inicial definim i despleguem, juntament amb vosaltres, plans estratègics de polítiques públiques.

Diagnostiquem, definim i despleguem conjuntament plans estratègics de polítiques públiques.

Mitjançant la planificació estratègica, ens aturem a pensar col·lectivament per decidir cap on volem anar. Per fer-ho, hem de tenir clar el punt en el qual ens trobem (diagnosi), posar en comú les diferents visions i necessitats existents dins l’organització, i definir de manera concreta quines passes hem de seguir per arribar a la fita que ens hem proposat.

Planificació estratègica

Des de Xarxa Consultors acompanyem organitzacions públiques i privades en la realització de plans en diferents àmbits i sectors.

En l’àmbit de les empreses i les organitzacions, som especialistes en la realització de plans estratègics, plans de formació i plans d’igualtat. Així mateix, disposem d’una àmplia experiència acompanyant organitzacions públiques en la realització de plans educatius, plans d’infància i adolescència, de gent gran, de gènere, d’immigració, de convivència o de salut.

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.