Desenvolupament de persones

Us acompanyem en el disseny i implementació de projectes
de desenvolupament professional.

Us acompanyem en el disseny i la implementació de projectes de desenvolupament professional i elaborem continguts
de desenvolupament competencial fets a mida.

Som especialistes en:

“Fem que les persones de la vostra organització creixin.”

Desenvolupament persones

Gestió per competències

Ajudem les organitzacions a implantar models de gestió per competències: dissenyem el model que s’adapta a les seves característiques i necessitats; elaborem el diccionari de competències; avaluem, desenvolupem o creem eines d’acreditació.

Formació per competències

Ajudem les institucions educatives a dissenyar programes formatius que integrin l’adquisició de competències tècniques i transversals: definim perfils, col·laborem en el disseny del programa, dissenyem metodologies didàctiques per a la formació competencial i creem guies de recursos.

Perfils professionals i itineraris formatius

Definim perfils professionals basats en competències utilitzant metodologies participatives i dissenyem itineraris formatius que permeten estructurar la formació al llarg de la vida.

Suport al canvi organitzatiu

Acompanyem les organitzacions en els processos de canvi fets des de la reflexió compartida i el desenvolupament dels equips interns: dissenyem processos, implementem sistemes de reunions operatives i introduïm la millora contínua.

Valoracions de llocs de treball

Fem la descripció i la valoració dels llocs de treball a partir d’una diagnosi de l’organització i reflexionant de manera conjunta amb els equips interns, amb l’objectiu d’introduir models de gestió transparent dels recursos humans. 

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.