Formació

Oferim formació a mida en les nostres àrees de coneixement. Dissenyem itineraris formatius. Desenvolupem i avaluem processos de formació.

  • Com a complement als projectes, oferim formació sobre els temes i àmbits de la nostra expertesa: entrevistes per competències, gestió per competències, planificació, gestió d’equips, emprenedoria, tècniques de participació, metodologies quantitatives i qualitatives, etc.
  • Dissenyem continguts i materials formatius i produïm eines i recursos per a l’aprenentatge.
  • Dinamitzem l’aprenentatge a l’aula en espais de codocència i incorporant metodologies que permetin integrar l’adquisició d’aprenentatges transversals. 
  • Acompanyem en la creació i la dinamització de comunitats d’aprenentatge a través d’eines de participació i de metodologies didàctiques personalitzades.
Formació

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.