Descobriu què fem

El treball en xarxa ens permet fer projectes diversos i adaptar-nos a cada client. En funció de la demanda plantejada, creem equips de treball multidisciplinaris
que reuneixen les capacitats i els coneixements imprescindibles.

Cada projecte és únic.

No ens agraden les solucions estàndard, perquè sabem que cada organització i cada territori té una idiosincràsia i unes necessitats específiques, a les quals volem donar resposta des del rigor metodològic i la reflexió.  

“La flexibilitat és la nostra raó de ser: adaptem l’equip, la metodologia i l’enfocament de la nostra intervenció a les vostres necessitats i demandes.”

Ens encarreguem íntegrament de la gestió, coordinació i desplegament tècnic d’un projecte.

Us acompanyem en el disseny i implementació de projectes
de desenvolupament professional.

Desenvolupament de persones
Formació

Oferim formació a mida en les nostres àrees de coneixement. Dissenyem itineraris formatius. Desenvolupem i avaluem processos de formació.

Us acompanyem en el disseny, desplegament i dinamització
de processos participatius i òrgans de participació.

Participació
Panificacio-estrategica

A partir d’un diagnòstic inicial, definim i despleguem, juntament
amb vosaltres, plans estratègics de polítiques públiques.

Ens encarreguem íntegrament de la gestió, coordinació
i desplegament tècnic d’un projecte.

Recerca social aplicada

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.