Blog

Ciutats sostenibles i inclusives: polítiques per millorar la vida de les persones grans als municipis

Les ciutats estan evolucionant cap a un model més sostenible i inclusiu, centrat en les persones, amb l’objectiu de millorar la vida de les persones grans. Iniciatives com la de les Ciutats Amigues de les Persones Grans i el Protocol de Vancouver són claus per a aconseguir-ho. Això implica posar les persones al centre de les polítiques públiques i treballar en col·laboració amb tots els sectors de la societat.

2a edició de Parlen

Aquest article és el resultat del treball d’Alex Mayo, estudiant en pràctiques a Xarxa Consultors, a partir de la seva experiència com a observador en alguns dels tallers del projecte Parlen els nens i nenes

Guia bàsica sobre Plans d’Igualtat

Guia bàsica sobre els Plans d’Igualtat. En aquest article hi trobareu quatre pinzellades de tot el que cal saber sobre els Plans d’Igualtat d’Empreses i Organitzacions. Què és un Pla