Blog

Millorant la Salut Sexual i Reproductiva: Un Pla per Combatre la Violència Obstètrica

En aquesta entrada, expliquem la nostra col·laboració amb el Grup Interdepartamental del Departament de Salut i el Departament d’Igualtat i Feminismes en la creació del Pla de Violència Obstètrica.

El Pla, basat en una definició precisa i una diagnosi exhaustiva, es centra en quatre eixos per sensibilitzar, formar, millorar serveis i fer seguiment.

El nostre paper ha consistit en la recopilació de dades fins a la definició d’indicadors, amb la missió de contribuir a una maternitat respectuosa i millorar les polítiques en salut sexual i reproductiva.

Processos de Planificació Estratègica Local: una mirada tècnica

La planificació estratègica local és un procés fonamental per a les administracions municipals, permetent-los desenvolupar polítiques públiques adaptades a les necessitats locals. A través d’una diagnosi precisa i la definició d’objectius concrets, juntament amb la participació del personal tècnic i la ciutadania, es construeix un nou model de pensar les ciutats, treballant amb i per a la ciutadania.

Radiografia de l’Envelliment Actiu a Mataró: Enquesta i Perspectives de Futur

Mitjançant una enquesta, analitzem el perfil i les preferències del segment de població de més de 60 anys a Mataró en relació amb l’envelliment actiu. Aquests resultats guiaran la formulació del Pla d’Envelliment Actiu de la ciutat, assegurant una resposta adient a les necessitats detectades i promocionant un estil de vida saludable i dinàmic per a aquest col·lectiu.»

Ciutats sostenibles i inclusives: polítiques per millorar la vida de les persones grans als municipis

Les ciutats estan evolucionant cap a un model més sostenible i inclusiu, centrat en les persones, amb l’objectiu de millorar la vida de les persones grans. Iniciatives com la de les Ciutats Amigues de les Persones Grans i el Protocol de Vancouver són claus per a aconseguir-ho. Això implica posar les persones al centre de les polítiques públiques i treballar en col·laboració amb tots els sectors de la societat.

2a edició del projecte Parlen els nens i nenes

Aquest article és el resultat del treball d’Alex Mayo, estudiant en pràctiques a Xarxa Consultors, a partir de la seva experiència com a observador en alguns dels tallers del projecte Parlen els nens i nenes