Millorant la Salut Sexual i Reproductiva: Un Pla per Combatre la Violència Obstètrica

Des de Xarxa Consultors hem acompanyat el Grup Interdepartamental del Departament de Salut i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya en la creació del Pla de violència obstètrica i vulneració dels drets sexuals i reproductius. En aquesta entrada, oferim una visió detallada del concepte de violència obstètrica, el procés d’elaboració del Pla i els seus continguts.

Violència Obstètrica: Una realitat complexa

La Violència Obstètrica és una problemàtica que esdevé de la interacció entre la violència institucional i la violència masclista. Afecta dones en qualsevol moment del cicle vital, i es pot donar tant en l’àmbit públic com privat.

Aquesta violència es manifesta a través de pràctiques i comportaments professionals durant l’embaràs, el part i el puerperi, podent ser percebuts com a violents. Això pot incloure diferents tipus de procediments no apropiats o no consensuats. Entre les pràctiques que vulneren els drets sexuals i reproductius s’inclouen les episiotomies sense consentiment; les induccions de part sense causa justificada; la realització de cesàries sense indicació clara; les intervencions doloroses sense anestèsia; la imposició d’una posició específica per al part; no permetre el moviment de la dona durant el treball de part, o l’administració excessiva o innecessària de medicaments que podrien causar complicacions greus, entre altres. La violència obstètrica pot ser també psicològica, manifestant-se en un tracte infantilitzador, paternalista, autoritari, despectiu, humiliant, despersonalitzat o vexatori cap a la pacient.

Traducció i adaptació a partir de: http://www.may28.org/obstetric-violence/

El Pla: Una Resposta Integral

El Pla per l’abordatge de la violència obstètrica i la vulneració dels drets reproductius és pioner en aquest àmbit, i planteja els reptes i objectius a abordar en els sis anys vinents per tal de millorar l’atenció a la salut sexual i reproductiva.

La creació del Pla s’ha basat en una definició precisa del marc conceptual i normatiu, així com en una diagnosi exhaustiva que ha incorporat la veu de professionals, entitats i ciutadanes.

Aquesta aproximació holística ha permès identificar les necessitats i reptes en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva.

Els 4 Eixos del Pla: sensibilització, formació, millora i seguiment

El Pla es desenvolupa al voltant de quatre eixos clau:

  1. Augmentar la sensibilització i informació: Promoure la consciència i informació sobre els drets sexuals i reproductius.
  2. Augmentar la formació i capacitació professional: Millorar els coneixements i habilitats del personal de salut.
  3. Millorar els serveis d’atenció i acompanyament: Garantir un suport integral a les dones en aquesta etapa crucial.
  4. Desplegar i fer seguiment del pla: Implementar i avaluar de manera constant les accions preses.

Dins de cada eix, s’identifiquen els objectius estratègics a assolir i les accions a dur a terme. Tota aquesta informació es resumeix en una matriu de planificació, que ofereix una visió esquemàtica i sintètica del contingut del Pla.

També s’identifica una bateria d’indicadors per avaluar l’impacte i l’eficàcia de les accions implementades pel que fa als resultats desitjats.

El nostre paper en l’elaboració d’aquest Pla

Al llarg d’aquest procés, des de Xarxa Consultors hem estat acompanyant el Grup de Treball interdepartamental en l’elaboració del Pla, donant suport a l’equip de treball en l’elaboració de documentació, la recopilació de dades, l’estructuració dels continguts del Pla i la definició dels continguts.

Aquesta experiència ha estat molt enriquidora i satisfactòria, ja que hem pogut aportar el nostre coneixement metodològic especialitzat en l’elaboració de plans estratègics, complementant així el saber tècnic de l’equip intern de la Generalitat.

Més informació

https://govern.cat/gov/notes-premsa/566482/govern-impulsa-pla-pioner-europa-abordar-violencia-obstetrica-vulneracio-dels-drets-sexuals-reproductius

https://acn-portal.dam4cloud.com/new/a1517c19-9a87-4887-99cb-0cd5733986d1/texts

https://www.ccma.cat/324/pla-contra-la-violencia-obstetrica-ens-han-ensenyat-medicina-des-duna-perspectiva-masclista/noticia/3267027/

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.