Processos de Planificació Estratègica Local: una mirada tècnica

La planificació estratègica local és un procés fonamental per a les administracions municipals, permetent-los desenvolupar polítiques públiques adaptades a les necessitats locals. A través d’una diagnosi precisa i la definició d’objectius concrets, juntament amb la participació del personal tècnic i la ciutadania, es construeix un nou model de pensar les ciutats, treballant amb i per…

Continua llegint

En l’àmbit de l’administració local, la planificació estratègica emergeix com una eina fonamental per desenvolupar polítiques públiques adaptades a les necessitats locals. Per dur a terme aquest tipus de planificació, es requereix un enfocament metodològic rigorós i una comprensió precisa de la realitat del territori.

Pas 1: Diagnosi participativa

El primer pas en aquest procés és la realització d’una diagnosi exhaustiva. Aquesta diagnosi implica la triangulació de la informació recollida mitjançant diverses tècniques quantitatives i qualitatives, com anàlisis de dades, enquestes, entrevistes i tallers participatius, per obtenir una visió completa de les necessitats i prioritats de la comunitat.

Un element clau en aquesta fase és la constitució d’un grup de treball, també conegut com a «Grup Motor«, que és l’encarregat de coordinar i dinamitzar el procés de planificació. Aquest grup és responsable de recollir informació, validar documents, identificar agents clau i assegurar la coordinació amb altres iniciatives locals.

Pas 2: Planificació estratègica

Amb les dades recopilades, es procedeix a definir els objectius i les accions concretes del pla estratègic. Aquestes accions s’estructuren entorn d’eixos estratègics, objectius i accions. Seguidament, es defineixen la temporalització, els recursos necessaris i els responsables de la seva implementació.

Al llarg de tot el procés de diagnosi i de planificació estratègica és fonamental implicar tant el personal tècnic com la ciutadania. La col·laboració entre diferents actors enriqueix el procés de planificació i garanteix que les polítiques resultants siguin més efectives i ben adaptades a les necessitats locals.

Pas 3: Model d'avaluació

Finalment, cal establir un sistema d’avaluació continuada per mesurar l’impacte de les accions implementades i fer els ajustos necessaris en el pla estratègic. Aquesta retroalimentació constant permet garantir l’eficàcia i l’adaptabilitat del pla en un entorn canviant.

En resum, la planificació estratègica local és un procés metòdic i col·laboratiu que permet a les administracions municipals desenvolupar polítiques públiques més efectives i adaptades a les necessitats de la comunitat. Mitjançant una aproximació tècnica i participativa, es pot construir una ciutat pensada per i amb la ciutadania.

«Clica aquí per conèixer més a fons els projectes de planificació estratègica que hem acompanyat darrerament»

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.