Assistència tècnica i gestió de projectes

Assistència tècnica i gestió de projectes

Ens encarreguem íntegrament de la gestió, coordinació
i desplegament tècnic d’un projecte.

Acompanyem organitzacions públiques i privades en el desenvolupament tècnic i la gestió de grans projectes, amb l’objectiu de donar suport als equips interns en la realització de les tasques, millorar l’eficiència en la gestió i aplicar noves metodologies i eines d’anàlisi que permetin incorporar la millora contínua.

Ens encarreguem de fer íntegrament per a vosaltres o amb vosaltres:

  • Les gestions administratives associades al projecte.
  • El seguiment i l’atenció i resolució d’incidències amb els usuaris, clients i proveïdors.
  • El disseny i la implantació d’eines que facilitin una gestió i seguiment eficients.
  • La identificació d’àrees de millora i la incorporació al projecte de la millora contínua.
  • La redacció d’informes de gestió i de seguiment.
  • El disseny i l’organització d’activitats com ara jornades, formació, reunions operatives i dinàmiques de participació.
Assistència tècnica i gestió de projectes

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.