Participació

Us acompanyem en el disseny, desplegament i dinamització de processos participatius i òrgans de participació.

La participació és clau per garantir que les polítiques públiques responguin a les necessitats de la ciutadania. Quan escoltem infants, adults o persones grans, posem en comú les seves aportacions i fem propostes conjuntes, millorem el disseny i la implementació de serveis i projectes i, alhora, construïm comunitat.

Un bon procés d’escolta requereix una bona preparació, domini de la tècnica i capacitat d’anàlisi i de síntesi.

“Us donem suport en el disseny i la gestió
de la participació
al vostre territori
o organització.”  

Des de Xarxa Consultors, us acompanyem en tot aquest procés:

Disseny

Ens encarreguem de la planificació
i del disseny metodològic.

grup de dinamització

Dinamització

Dinamitzem òrgans, jornades i tallers participatius aplicant tècniques diverses que s’adaptin a les necessitats
i característiques de cada col·lectiu.

grup-analisi

Anàlisi

Fem el buidat i l’anàlisi dels resultats obtinguts i us ajudem en la seva operativització.

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.