El Pla de Salut 2021-2025 del Departament de Salut aborda el benestar integral com una prioritat, i en aquest context, s’ha creat un grup interdepartamental amb el Departament d’Igualtat i Feminismes per desenvolupar un Pla d’Acció contra la Violència Obstètrica i la Vulneració dels Drets Sexuals i Reproductius.

A Catalunya, ja existeixen diverses iniciatives i documents que promouen l’atenció centrada en les persones i la prevenció de la violència obstètrica.

Durant la tardor de 2023, des de Xarxa Consultors donarem suport al treball d’aquest grup de treball. Entre les tasques previstes es contempla la revisió del marc legal, la literatura científica i les recomanacions existents, així com proporcionar suport tècnic i metodològic per elaborar un pla d’acció. També es realitzaran sessions de discussió amb persones expertes i es prepararà un informe tècnic amb accions i recomanacions centrades en l’abordatge de la violència obstètrica i els drets sexuals i reproductius.

Equip:

Claudia Vallvé

Client:

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Planificació i Recerca en Salut

Servei:

Recerca Social Aplicada

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.