Elaborem materials per a l’elaboració d’una guia sobre la organització i la convivència a les comunitats de veïns i veïnes. El material té per objectiu apoderar les comunitats i dotar-les d’eines i habilitats per dur la gestió de la comunitat, resoldre de manera autònoma els possibles conflictes i mantenir l’edifici en condicions que promoguin el benestar dels residents.

Aquest material el fem amb la col·laboració d’un Grup Motor format per personal tècnic de diferents ens locals que presten serveis de suport a les comunitats de veïns i veïnes fent assessorament, orientació i acompanyament. La guia els serà d’utilitat per facilitar la seva tasca diària.

Més informació:

Equip:

Clàudia Vallvé i Bruna Coll

Client:

Diputació de Barcelona - Servei de Convivència i Diversitat

Servei:

Formació

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.