El Pla Estratègic d’Educació + Cultura 2019-2022 de Centelles es va elaborar amb el suport tant dels Serveis de Cultura (CERC) com de la Gerència dels Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona. Va ser un procés innovador d’integració de dos àmbits de política pública. Actualment l’Ajuntament de Centelles vol estructurar uns espais de treball per valorar les accions desenvolupades fins al moment i un sistema per fer-ne el seguiment mantenint la integració entre els dos àmbits, educació i cultura. Ens encarreguem d’elaborar el Pla d’Acció i de posar en marxa els espais de treball i participació per desplegar aquest Pla.

Equip:

Laia Monterde i Mercè Mauri

Client:

Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura. CERC

Servei:

Participació / Planificació estratègica

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.