Focus grup mercats municipals

Disseny d’un procés participatiu de detecció de necessitats, conducció de grups de discussió i anàlisi de resultats

Més informació:

Equip:

Claudia Vallvé

Client:

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Comerç

Servei:

Recerca social aplicada i avaluació de polítiques públiques

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.