Alterbeques

Prospecció i anàlisi de viabilitat dels diferents models de finançament de la formació existents a nivell nacional i internacional, en les diferents etapes educatives

Més informació:

Equip:

Claudia Vallvé

Client:

Fundació Jaume Bofill

Servei:

Recerca social aplicada i avaluació de polítiques públiques

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.