Mapejat d’experiències internacionals d’educació 360

Implicació activa en l’equip de l’Aliança 360 formada per la Diputació de Barcelona, Fundació Jaume Bofill, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, en l’impuls d’un nou model educatiu de país que permeti que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu.
Aquest acompanyament s’ha concretat en projectes molt diversos, que van des de la moderació de debats entre els agents socials fins al desenvolupament de pilotatges en municipis de la província de Barcelona, l’elaboració de materials metodològics i guies o la impartició de cursos de formació

Més informació:

Equip:

Claudia Vallvé, Laia Monterde

Client:

Fundació Jaume Bofill. Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Educació

Servei:

Recerca social aplicada i avaluació de polítiques públiques

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.