Aquest projecte tenia l’objectiu d’informar de la idoneïtat de les competències professionals dels candidats per l’ocupació dels llocs de treball als quals opten, dins d’un procés de selectiu endegat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Per a dur-lo a terme, es va realitzar una entrevista estructurada per competències a cadascun dels candidats, basada en el perfil de competències tenint com a referència el directori de competències de l’ajuntament.

A partir de l’entrevista i de l’anàlisi de la informació prèvia recollida per part dels responsables del procés selectiu es va fer un informe d’idoneïtat de cadascun dels candidats basant-se en les competències professionals del seu perfil.

Més informació:

Equip:

Rafael Folk

Client:

Ajuntament de Sant Cugat

Servei:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.