Avaluació del primer curs en funcionament de l’FP DUAL de l’ENOX

L’any 2022 es van iniciar, a la ciutat de Vic, dos itineraris formatius de Formació Professional Dual, coordinats i gestionats per Creacció (Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement). Els cursos, un dels quals està enfocat en les energies renovables i l’altra en fontaneria, lampisteria, calefacció i climatització, combinen la formació teòrica amb professionals dels àmbits i la pràctica remunerada en diferents empreses de la Comarca d’Osona especialitzades.

Des de Xarxa Consultors hem donat suport a l’avaluació d’aquests itineraris formatius, dissenyant una metodologia comparativa entre el PRE i el POST i fent una avaluació d’impacte i de processos. Per fer-ho, es van entrevistar en profunditat a 8 joves participants en el programa dels dos itineraris i es va fer just al començament i al finalitzar la formació. També es realitzaran entrevistes en profunditat a les tutores dels joves i es farà un grup de discussió amb empreses acollidores dels nois i noies durant aquests mesos.

Més informació:

Equip:

Glòria Sánchez

Client:

CREACCIÓ. Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

Servei:

Recerca social aplicada i avaluació de polítiques públiques

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.