Pla General FP

Assistència tècnica a la Comissió de Seguiment del II Pla General de la Formació Professional a Catalunya en l’avaluació i seguiment de l’aplicació del Pla

Equip:

Rafael Folk, Claudia Vallvé

Client:

Consell Català de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya

Servei:

Recerca social aplicada i avaluació de polítiques públiques

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.