Grup d'oportunitats en la infància CMBS

El Grup de Treball d’Igualtat en la Infància és una iniciativa del Consell Municipal de Benestar Social per promoure la igualtat d’oportunitats entre els infants de la ciutat. Aquest grup està compost per professionals de diferents àmbits, com ara educació, serveis socials, salut i cultura, i té com a objectiu principal analitzar i proposar accions per a la millora de les polítiques d’infància a la ciutat.

A través del treball en xarxa i la coordinació entre les diferents àrees municipals, el Grup de Treball d’Igualtat en la Infància pretén fomentar la inclusió social i la igualtat d’oportunitats en l’àmbit infantil, per garantir que tots els infants de la ciutat puguin créixer i desenvolupar-se en un entorn equitatiu i just. Així, a través de la seva tasca, el grup busca contribuir al benestar dels infants i adolescents i de les seves famílies.

Equip:

Claudia Vallvé

Client:

Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Servei:

Participació

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.