Marc Competencial per al treball col·laboratiu en recerca i innovació

Des de Xarxa Consultors, hem proporcionat suport metodològic per al disseny del Marc competencial per al treball col·laboratiu en recerca i innovació, el qual ha estat publicat dins la col·lecció d’eines per als Recursos Humans de l’EAPC. A través d’aquest marc, s’han definit deu competències clau per al desenvolupament de projectes complexos a les administracions, amb l’objectiu d’impulsar l’èxit dels equips col·laboratius en els seus projectes.

Equip:

Glòria Sánchez i Clàudia Vallvé

Client:

Escola d’Administració Pública de Catalunya

Servei:

Desenvolupament de persones

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.