Treballem amb l’Ajuntament de Terrassa per a l’elaboració del Pla Local d’Infància i Adolescència amb l’objectiu de contribuir a la millora de la planificació estratègica de les polítiques municipals d’Infància i adolescència a partir de la detecció de necessitats i amb la participació dels agents del territori.
El primer pas ha consistit en la realització d’una diagnosi sobre la situació de la infància i l’adolescència a la ciutat, per a la que s’han portat a terme diferents actuacions: anàlisi de dades sociodemogràfiques i projeccions de població, enquesta al personal tècnic de l’Ajuntament, Enquesta a famílies, enquesta a centres educatiu, enquesta a representants del Consell Municipal d’Infants i Adolescents de Terrassa (CMIAT), recollida de propostes als centres educatius i tallers participatius amb personal tècnic i entitats. En total hi han participat més de 3.500 persones, aportant les seves visions sobre com és i com ha de ser Terrassa per esdevenir una ciutat més amiga dels infants i els adolescents.
Aquesta informació ha servit de base per a l’elaboració del Pla, que s’ha treballat conjuntament amb el Grup Motor del projecte, en el qual hi han participat representants de les diferents àrees implicades a les polítiques d’infància i adolescència a la ciutat. De l’àrea de cicles de vida i drets socials han participat els Serveis d’Infància i Famílies, Joventut, Educació, Planificació Estratègica Àrea 5 i Servei Socials. També hi han participat el director de l’Àrea i l’assessor del Servei d’Educació de l’Àrea de Cicles de la Vida. El servei de Qualitat Democràtica ha col·laborat en tot el procés participatiu

Equip:

Claudia Vallvé

Client:

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Educació

Servei:

Planificació estratègica

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.