Presentem l’avaluació de formació en habilitats socials

Avaluació de l’impacte del Programa de formació en habilitats socials adreçat a adolescents procedents de col·lectius vulnerables. Per realitzar l’avaluació s’ha combinat l’anàlisi de dades qualitatives procedents d’entrevistes en profunditat amb adolescents, professorat i famílies, i dades quantitatives dels resultats pre i post taller, en el grup en què s’ha realitzat la intervenció i en un grup control.

Més informació:

Equip:

Claudia Vallvé, Carolina Costa

Client:

Ajuntament de Sabadell. Àrea de Promoció de la Salut.

Servei:

Recerca Social Aplicada

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.