El projecte «Parlen els nens i nenes» és una iniciativa de l’Institut de la Infància i l’Adolescència de l’Ajuntament de Barcelona que pretén promoure la participació activa dels infants i adolescents en la presa de decisions que els afecten directament. Durant la tardor del 2023, hem dut a terme 67 dinàmiques participatives a 34 escoles de Barcelona en un exercici de cointerpretació dels resultats de l’enquesta de benestar subjectiu a la infància a les escoles de la ciutat, així com una recollida de propostes per enriquir l’agenda dels infants de Barcelona.

A través d’aquesta iniciativa, es busca que les veus dels infants i adolescents de la ciutat tinguin un paper fonamental en la planificació i el disseny de les polítiques públiques que els afecten. Per això, s’ha posat en marxa un procés participatiu en el qual es recullen les seves opinions, suggeriments i necessitats, amb l’objectiu d’elaborar una agenda que reculli les seves prioritats i demandes.

En definitiva, el «Parlen» és una iniciativa que busca assegurar que les veus dels nens i nenes de la ciutat siguin escoltades i es tinguin en compte en la presa de decisions que els afecten, fent de la seva participació una eina fonamental per a la construcció d’una societat més justa i igualitària.

Equip:

Claudia Vallvé, Paula Serrano, Olga Banzo

Client:

Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Servei:

Participació

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.