Diferents aproximacions al Pla d’Igualtat.

En funció de les característiques i cultura de l’empresa, el procés de consultoria per a la realització d’un Pla d’Igualtat es pot plantejar des de diferents nivells de participació.

La elecció d’una o altra opció ha de consensuar-se amb l’empresa, tenint en compte que a més participació major implicació i motivació del personal, però també major compromís per part de la direcció.

Això ens porta a tres opcions diferents, en funció del nivell de compromís de la empresa i de participació dels treballadors.

OPCIÓ 1: Elaboració del document de Pla d’Igualtat.Amb aquesta opció, la implicació en el projecte es concentrarà en un grup reduït de persones, que interactuaran amb la consultora durant tot el procés de treball, a través de reunions periòdiques d’anàlisi dels resultats obtinguts i de presa de decisions.

Amb aquesta opció, la organització disposarà d’una diagnosi que permeti detectar els principals problemes i prioritats d’actuació.

En base a aquesta detecció, l’equip de consultors realitzarà una proposta d’accions a portar a terme que, un cop consensuades amb les persones responsables del projecte a la empresa, es  traslladaran a un pla d’acció.

OPCIÓ 2. Implicació del personal en la elaboració del pla d’igualtat.

Aquesta opció implica aprofitar el procés de diagnòstic i d’elaboració del Pla d’acció per a recollir les propostes del personal i implicar-los en la seva execució.

Això comporta un nivell de participació elevat per part de tot el personal de la organització, amb la realització de sessions grupals (grups de discussió i reunions de treball) en les que es mobilitzi a una part important de la plantilla.

Obrint la participació es pot aconseguir un efecte motivador important, i una implicació alta en el projecte. Però és imprescindible un compromís ferm de la direcció per tal d’evitar que es generin expectatives que després no es compleixin, doncs  en aquest cas l’efecte obtingut seria el contrari al desitjat.

OPCIÓ 3. Curs de sensibilització: Professionals per igual.

En aquesta opció el punt de partida és la realització d’un curs de sensibilització, amb una metodologia activa i molt participativa, que porta als alumnes a reflexionar sobre la igualtat a la empresa i a implicar-se en la implementació de mesures per aconseguir una empresa més inclusiva

Té l’avantatge que es comença a treballar de manera immediata, i que el procés de realització del Pla d’acció comença a produir resultats de manera immediata. Però, al igual que la opció anterior, requereix un nivell alt d’implicació i de compromís per part de la direcció

RESULTATS ESPERABLES

 Els resultats que es poden esperar del procés variaràn en funció de quina sigui la opció escollida i es poden resumir en la següent taula

RESULTATS ESPERABLES

OPCIÓ 1

OPCIÓ 2

OPCIÓ 3

Disposar d’un diagnòstic de la igualtat a la empresa

X

X

X

Disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats

X

X

X

Disposar d’indicadors d’avaluació que permetin realitzar un seguiment de la implementació del Pla.

X

X

X

Assegurar que el personal coneix  i comparteix el continguts del Pla d’Igualtat

 

X

X

Introduir canvis en la manera de fer i de pensar a la organització, avançant cap a un model d’empresa inclusiva i que pensa en les persones.

 

 

X

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

1 comentario en «Diferents aproximacions al Pla d’Igualtat.»

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.