Hem dut a terme una diagnosi exhaustiva sobre l’envelliment actiu a la ciutat de Mataró, en el marc d’un suport de suport a la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
La diagnosi s’ha basat en una enquesta adreçada als residents de Mataró majors de 60 anys en la que se’ls ha preguntat sobre les seves activitats i preferències relacionades amb l’envelliment actiu, així com la seva percepció de l’oferta actual d’activitats, serveis i equipaments a la ciutat.
A partir d’aquesta anàlisi, l’Ajuntament de Mataró estarà en condicions d’ajustar i millorar els seus serveis i activitats per respondre adequadament a les necessitats i preferències de la població gran. L’objectiu final és desenvolupar polítiques públiques que millorin la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, promocionant un envelliment actiu i saludable a Mataró.

Equip:

Claudia Vallvé, Olga Banzo

Client:

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Benestar Social

Servei:

Planificació estratètica

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.