PLIA Canovelles

L’Ajuntament de Canovelles fa una aposta per crear el seu primer Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA).
Durant l’any 2021 es va realitzar la Diagnosi d’Infància i Adolescència de la ciutat, amb el suport de la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, que va permetre detectar les necessitats i prioritats existents en l’àmbit de la infància i adolescència al municipi i recollir propostes d’actuació que hi donin resposta.
Partint dels resultats d’aquesta diagnosi s’han identificat les polítiques d’infància i adolescència a desenvolupar els pròxims 4 anys. Per a l’elaboració del Pla s’ha treballat de manera transversal entre les diferents àrees de l’ajuntament directament implicades en la política d’infància i adolescència del municipi. Representants de les àrees de Benestar Social, Educació, Joventut i Comunicació han format part del Grup Motor responsable d’identificar els reptes i definir les actuacions a desenvolupar, sota la dinamització de Xarxa Consulors.

Equip:

Claudia Vallvé

Client:

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Benestar Social

Servei:

Planificació estratègica

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treballem junts

Teniu algun projecte en el qual voleu que treballem junts?
Ens encantaria saber-ne més.