Acompanyem al Departament de Salut en el disseny i dinamització del Fòrum de Diàleg Professional

Des del Departament de Salut s’ha endegat un Fòrum de Diàleg amb tots els actors involucrats per alinear les polítiques de planificació i d’ordenació professionals amb els models d’atenció que el sistema sanitari ha d’impulsar per donar resposta a les noves necessitats de salut de la població. 

En el marc del Fòrum es debaten les polítiques de planificació i ordenació de les professions sanitàries, la introducció de nous rols i perfils, l’adequació del nombre de professionals per garantir un desplegament equitatiu dins del territori o l’itinerari formatiu dels professionals sanitaris, des de la formació inicial fins a la formació especialitzada i la formació continuada.

El Fòrum de Diagnòstic Professional està format per diferents representants dels professionals del sector de la salut, des de representants de col·legis professionals, entitats de pacients, societats científiques, organitzacions sanitàries i docents fins a sindicats i representants de diferents departaments del Govern. 

El procés, d’un any de durada, es divideix en cinc grans etapes:

 1. L’elaboració d’una diagnosi de partida, per tal de definir amb precisió l’escenari del present per identificar bé les necessitats del futur. 
 2. L’elaboració d’un marc comú per posar en comú la diagnosi (dades, fonts d’informació, indicadors i criteris) i monitorar, així, la necessitat de professionals i els factors que determinen a llarg termini la planificació professional.
 3. La identificació dels reptes principals a curt i mitjà termini en matèria de planificació professional.
 4. La recerca de solucions als reptes a través d’un treball deliberatiu i participatiu
 5. L’operativització de les solucions, per tal d’establir les variables del procés de transformació que permetran avaluar-ne els resultats

En el marc d’aquest procés, l’equip de Xarxa Consultors està donant suport a l’equip del Departament en:

 • El disseny de la estructura organitzativa encarregada de conduir el procés,
 • La planificació i calendarització del procés participatiu.
 • El disseny metodològic de les diferents fases del procés participatiu
 • La concreció dels marcs de treball i deliberació (espais de participació, agents i metodologies)
 • L’acompanyament a l’equip  de treball intern de coordinació i impuls del projecte
 • El disseny metodològic de dinàmiques participatives específiques per la participació dels diferents agents implicats
 • La conducció de dinàmiques i tallers participatius  

Més informació a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/linies_estrategiques/forum-de-dialeg-professional/

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.