Comença el procés deliberatiu entorn als reptes identificats en el marc del Fòrum de Diàleg Professional

Des de la seva posta en marxa, el 19 de setembre de 2018, hem acompanyat al Departament de Salut en la elaboració d’una diagnosi compartida i en la identificació dels reptes que cal abordar per donar resposta a les noves necessitats de salut i a les noves demandes de la nostra ciutadania.

Entre setembre i desembre de 2018 s’han realitzat diferents jornades de treball amb els agents que configuren el Fòrum de Diàleg Professional per:

  • Identificar els indicadors i criteris d’anàlisi per a la planificació professional
  • Consensuar una proposta de marc comú d’indicadors i criteris per monitorar la necessitat de professionals sanitaris i els factors que determinen a llarg termini la planificació professional
  • Assolir un acord transversal sobre la proposta de reptes a treballar en el marc del FDP

Ara entrem en una nova fase del projecte, en la que els diferents agents treballaran en grups per tal de concretar solucions als reptes identificats que, incorporant la pluralitat del Fòrum de Diàleg Professional (FDP), orientin a actuacions coordinades en diferents àmbits i amb la coresponsabilitat de tots els agents implicats.

Aquest treball es realitzarà a través de grups de treball temàtics, que treballaran coordinadament sota les següents premisses:

Debat en profunditat: L’objectiu dels grups és analitzar conjuntament els reptes, cercar alternatives i compartir raonaments i argumentacions entorn a possibles actuacions.

Pluralitat: Els grups estan composats per agents plurals i diversos, que representen els diferents interessos i visions del sector. El que es valora no és la representativitat en percentatge sinó en diversitat d’actors i la participació activa en els debats com a mitjà per recollir totes les aportacions.

Representativitat “en cascada”: Cada membre dels grups de treballs actua com a representant de la seva organització i col·lectiu i, entre les sessions de treball s’encarrega de recollir les valoracions, aportacions i propostes de tots aquells i aquelles a qui representa.

Rigor metodològic: Durant les sessions de treball s’aplicaran metodologies deliberatives adreçades a:Assolir els objectius dels grups en el termini previst, tenint en compte les disponibilitats i els recursos a l’abastRecollir totes les aportacions i les propostes de tots els agents i fer possible la participació de tothomCompartir argumentacions, valorar pros i contres, construir consensos i identificar dissensos

El treball dels grups s’estructurarà entorn a tres grans moments: analitzar, explorar i proposar

El primer pas del treball en grup serà la comprensió i anàlisi del repte i de les seves implicacions, amb l’objectiu de:

  • Definir les preguntes clau
  • Analitzar les dades
  • Identificar informació necessària

Durant la fase d’exploració, els membres dels grups recolliran informació i idees a les seves organitzacions i les compartiran i valoraran per tal primer llistat de possibles actuacions o alternatives per donar resposta al repte.

En una tercera fase es valoraran les diferents alternatives proposades, analitzant els pros i contres de cada una d’elles i s’elaboraran les propostes del grup per donar resposta al repte. 

Els grups comptaran amb una persona encarregada de la coordinació i moderació dels debats i una secretaria tècnica que donarà suport tècnic i logístic al grup.  

Durant tot el procés, l’equip de Xarxa Consultors facilita el recolzament d’un equip de suport metodològic, i acompanya el desenvolupament dels grups.

Més informació sobre el procés participatiu:

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/linies_estrategiques/forum-de-dialeg-professional/

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.