El grup Altaveu. Obrint ponts de diàleg entre infants i persones adultes

Després de l’èxit de la primera presentació pública de l’agenda dels infants a les principals responsables de l’ajuntament (LINK), hem continuat avançant per crear espais de diàleg i escolta entre adults i infants.

Ha estat la tercera fase del projecte “Parlen els nens i les nenes” i ha consistit en la creació d’un grup d’infants, el Grup Altaveu, que han actuat de portaveus dels infants de la ciutat, fent arribar les seves propostes als agents de la ciutat amb capacitat d’incidir en la seva realitat.

Entre la tardor de 2018 i l’hivern de 2019 s’han realitzat un total de 6 sessions amb el Grup Altaveu. En les dues primeres s’ha constituït el grup i s’ha treballat l’Agenda, ja que entendre-la i familiaritzar-s’hi era un dels objectius clau per poder-la defensar de manera còmoda i obrir diàlegs a l’entorn dels seus continguts. A partir de la 3a sessió, el Grup Altaveu s’ha encarregat de presentar l’Agenda i de treballar-la a través de diferents dinàmiques segons el públic a qui es dirigia i amb qui calia obrir diàleg.

Al llarg d’aquestes sessions els infants han parlat amb el Consell Municipal de Benestar Social i l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva  , amb els representants dels grups polítics municipals, amb l’Alcaldesa i amb el Consell de Ciutat. 

Ha estat un procés molt intens, tant per a nosaltres com per als propis infants, durant les quals hem aprés i crescut tots i totes. Hem constatat com és de difícil escoltar-nos, però també, com és d’enriquidor aconseguir establir un diàleg obert i transparent entre adults i infants. Ha estat una experiència pilot, necessariament petita, però que ens ha servit per reflexionar sobre els ingredients imprescindible per fer possible aquest procés de diàleg i de representació. Entre les lliçons que hem aprés, per a futures edicions, destacariem les següents:

  • La importància de reservar temps per al joc, la diversió i la cohesió de grup.  
  • La necessitat de dedicar temps suficient per la preparació dels infants, tant pel que fa als continguts (el significat de la tasca de representació, el contingut concret a presentar, informació detallada sobre els diferents espais en què s’intervindrà i dels interlocutors amb qui es parlarà i el seu paper en la ciutat, …) com pel que fa a les habilitats (eines per parlar en públic).
  • Jugar amb els elements cohesionadors, com ara el treball/visites en sales nobles i els elements simbòlics que donen importància a la tasca de representació dels infants 
  • Garantir una informació constant a les famílies: elles tenen un rol fonamental en facilitar/acompanyar/reforçar la continuïtat dels nois i noies. 
  • La importància d’innovar a cada sessió perquè els infants no s’avorreixin i estiguin motivats amb la nova sessió. 
  • Cercar, en tot moment, eines i estratègies per que els nois i noies parlin amb les seves pròpies paraules i des de la seva pròpia experiència. Evitar les situacions que suposin la lectura d’un text (recitar) i cercar elements que els permetin explicar el que volen transmetre de manera personal. Entre d’altres, els que millor han funcionat han estat la utilització d’imatges, el treball a partir de la reflexió sobre la pròpia experiència i promoure que els propis nois i noies escullen els temes sobre els que volen comentar i el tipus d’intervenció que volen realitzar.
  • La necessitat d’equilibrar la tasca de representació de demandes alienes amb la possibilitat d’expressar opinions pròpies, inclús si es contradiuen amb les demandes que s’estan defensant. Treballar amb els infants per què, per una banda, entenguin la seva tasca com a representants, però, per l’altre, se sentin còmodes en la expressió de les seves pròpies opinions i experiències.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.