Guia per al professorat de l’associacionisme

Xarxa Consultors ha participat activament en l’elaboració d’una guia per al professorat de l’associacionisme democràtic i progressista a Catalunya.

El projecte ha estat impulsat per l’Escola Lliure el Sol, entitat clau de l’estratègia formativa i de creixement del Moviment Laic i Progressista, concebuda com un espai obert a la creativitat, el debat i la innovació. El Manual Marta Mata ha estat anomenat així en honor a la pedagoga Marta Ángela Mata i Garriga, impulsora del moviment de renovació pedagògica al nostre país.

El Manual respon a la necessitat de concretar el Pla de formació 2011-2013 de l’Escola Lliure El Sol quant al desenvolupament d’activistes d’entitats i projectes d’educació, cultura i transformació social del Moviment Laic i Progressista. S’entén per activistes als membres de les diferents federacions d’esplais, agrupaments escoltes, casals de joves i ateneus populars. Aquest manual, com a concreció del Programa Marta Mata, ha estat dissenyat amb l’objectiu principal d’estructurar tots els seus continguts formatius, per tal d’ajudar i guiar al professorat de l’Escola Lliure El Sol en el desenvolupament de les seves funcions.

Ha estat un treball d’anàlisi on s’ha portat a terme una reflexió i compilació al voltant dels continguts existents i la manera més adient per donar-l’hi sentit. Per tant, es constitueix un marc de referència del coneixement existent a l’Escola Lliure El Sol. L’estructura i els continguts han estat validats pel Claustre de l’Escola Lliure El Sol en diferents nivells al llarg del 2011, amb l’aprovació final el 24 de novembre de 2011.

Els continguts del Manual estan dividits en mòduls, els quals es distingeixen segons les dimensions de coneixement (dimensió ideològica, dimensió estratègica, dimensió pedagògica i dimensió personal) i les etapes de desenvolupament de l’activista dins de l’associació (acollida, creixement i èxit).

La dimensió pedagògica està subdividida segons el mètode de cada federació, en funció de les associacions que la formen (esplai, agrupament escolta, casal de joves i ateneu popular), per la qual cosa en aquesta àrea existeixen dotze mòduls, a més a més dels tres mòduls comuns d’aquesta dimensió. La dimensió personal, en la seva etapa d’èxit, està dividida en una part comuna i una d’especialització, on es treballen diferents competències per a perfils concrets de responsabilitat a les associacions (responsable de comunicació i relacions, de tresoreria i administració, de secretaria, de formació i de local i material). En total, el Programa compta amb vint-i-cinc mòduls, que segueixen la mateixa estructura, independentment de l’etapa o de la dimensió a la qual pertanyen.

El contingut dels mòduls es comptabilitza per hores formatives. Una part dels continguts de la dimensió pedagògica, la que pertany al mètode de cada federació, corresponen a les hores associatives. Quant a la dimensió personal, els continguts relacionats amb l’especialització dins de l’organització corresponen amb les hores d’especialització. La resta d’hores presents al Programa són les hores formatives troncals.

En el següent quadre es detallen el número d’hores totals per a cada etapa i dimensió i també per a cada mòdul en concret.

En definitiva, els continguts i el procés formatiu contemplat tenen una fita clara d’orientació a la qualitat. Aquest manual estructura el procés formatiu de l’activista i permet establir límits clars entre les diferents etapes de desenvolupament, el que porta a plantejar-se el paper que juga un cop assoleix cadascuna d’aquestes. Aquest fet permet orientar de forma clara i intencionada els resultats que busca cada federació.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.