Pla estratègic de l’Ass. El Jardinet dels Gats

El projecte cercava consolidar els equips de treball, trobar aquelles habilitats dels diferents voluntaris, poder potenciar allò que se’ls dona millor a uns i altres i d’aquesta manera millorar el rendiment, l’organització i la feina de l’entitat.

Es treballa per tal de poder crear equips de treball sòlids, implicar al voluntariat actiu en tasques de responsabilitat, i poder crear una xarxa interna que pugui treballar en equip i a la vegada de manera independent.

Aquest projecte havia de permetre organitzar als membres de l’entitat i sobretot comptar en tot moment amb les opinions de l’equip. En base a aquestes es pretén elaborar el Pla de Gestió i òbviament la creació del Pla estratègic de l’entitat, que ha de ser el llibre mestre per a tenir clar “d’ on venim, qui som, quins son els nostres objectius, els nostres valors, què fem, on anem i amb què comptem”.

Es va agafar un grup mostra del voluntariat: algú que s’encarrega dels rescats, algú que s’encarrega de les adopcions, de gestions diverses, de comunicació, voluntaris més antics i més nous…

També hi ha un moment del procés que s’implica a tot l’equip de voluntariat: l’enquesta que ha de permetre definir i dibuixar les habilitats de cadascú i allò que podem potenciar. Aquest procés es més llarg i laboriós però es una peça clau per la detecció.

El projecte s’ha desenvolupat en diferents fases, sessions i reunions:

La primera sessió va servir per introduir el projecte, exposar les diferents idees, percepcions, possibilitats i presentar a l’equip de Xarxa Consultors a l’entitat. Es va presentar una imatge de El Jardinet dels Gats, amb explicacions de les tasques que es realitzen, i es varen concretar les tasques per trobar la missió del Jardinet.

Al final de la sessió es van recollir els diferents conceptes, es van introduir els conceptes claus per a l’elaboració de l’anàlisi estratègic, i es va acordar que tots els membres del jardinet reflexionarien sobre el mateix per trovar els factors interns i externs.

A partir d’aquest treball, la consultora va preparar un document marc unificant l’anàlisi estratègic per tal de treballar-lo conjuntament amb totes les persones dels diferents equips de treball durant la segona sessió i poder fer un diagnòstic del Jardinet.

Es va a tornar a repartir feina per fer de forma individual per que tots els membres del Jardinet reflexionessin sobre el Diagnòstic de la organització i plantegessin objectius per a treballar en el en els propers anys.

A la tercera sessió es varen treballar conjuntament aquests objectius i es va dissenyar un pla d’acció per als pròxims anys, llistat objectius, prioritzant-los i definint indicadors de seguiment dels mateixos.

Al mateix temps es va dissenyar el qüestionari per recollir la opinió de tot l’equip de voluntaris del Jardinet.

Aquesta enquesta es va passar a tots els voluntaris, i els resultats de la mateixa s’han inclòs en la llista de propostes d’accions a dur a terme per tal d’assolir els objectius del Pla Estratègic.

A partir d’aquest moment es constituirà un grup de treball per a definir i consensuar les accions a emprendre per a cadascun dels Objectius estratègics definits.

Aquests grups de treball estaran integrats per tots els membres del Jardinet dels Gats que ho vulguin (tant membres del grup de gestió com voluntaris).

Cadascun d’aquets grups haurà de consensuar les accions a emprendre en el seu àmbit, i definit el pla d’acció i indicadors de seguiment. Aquests grups també planificaran i es responsabilitzaran de dur a terme el seguiment i preparar un petit informe per tal de valorar els resultats assolits al final del període.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.