Recursos per a l’associacionisme

Xarxa Consultors ha participat de forma activa en la campanya ORGULL LAIC, dissenyada per donar resposta als reptes de les associacions de tota Catalunya pertanyents al Moviment Laic i Progressista.

Fruit d’aquesta campanya, s’ha elaborat un Manual, presentat el febrer d’aquest mateix any. Aquest és una eina que pretén ajudar a assolir els objectius i les necessitats de les associacions en tres àmbits d’interès: el reconeixement social de l’activitat associativa, gaudir de locals associatius dignes i aconseguir un finançament sostenible, ètic i responsable.

El Manual s’ha dissenyat i elaborat amb la participació de moltes entitats de segon nivell de referència de l’associacionisme democràtic, laic i progressista. Per garantir el procés s’ha constituït un Comité de Campanya en què han estat representades les federacions del Moviment Laic i Progressista, de forma que fossin aquestes les que construïssin, conjuntament, el Manual.

Els objectius que s’han assolit amb la campanya Orgull Laic, i en conseqüència, del Manual, són els següents:

  • Sentir-se orgullosos d’estar associats i rebre el corresponent reconeixement per part de la societat sobre el paper que juguen les associacions en l’àmbit social, cultural i educatiu, amb una tasca compromesa i altruista.
  • Dotar les persones associades d’eines per tal que es puguin donar a conèixer, sent capaces d’explicar el que són i el que fan.
  • Promoure el sentiment de pertinença a l’associacionisme, per tal que totes les persones membres se sentin identificades amb l’organització.
  • Identificar i definir les necessitats i els reptes de les entitats de base per a garantir el seu funcionament i creixement sostenible a mig i llarg termini.
  • Reforçar el vincle de les entitats de base amb les institucions locals, fent conèixer el seu projecte, les seves iniciatives i el seu impacte al municipi o comarca.

El Manual ha estat dissenyat i estructurat en base a tres grans eixos que suposen les línies estratègiques que l’associacionisme hauria d’abordar per a la seva consolidació. Per a cada eix es proposa l’elaboració d’un pla estratègic per a cadascuna d’aquestes àrees d’actuació, de forma que cada associació pot identificar i construir els seus principals objectius per créixer.

Les entitats han reconegut tres objectius bàsics o genèrics que desenvolupen cada eix i que poden servir com a guia per a cadascuna de les associacions:

EIX 1: RECONEIXEMENT SOCIAL

Objectiu 1: Reivindicar els valors de l’associacionisme

Objectiu 2: Donar a conèixer el que fa l’associació

Objectiu 3: Buscar complicitats, no estem sols

EIX 2: LOCALS I ESPAIS ASSOCIATIUS

Objectiu 1: Millorar les condicions dels espais existents

Objectiu 2: Mantenir i aconseguir nous espais associatius

Objectiu 3: Consolidar i aconseguir espais d’ús extraordinari

EIX 3: FINANÇAMENT

Objectiu 1: On buscar finançament

Objectiu 2: Com buscar finançament

Objectiu 3: Ser responsable i ètic

Dins de cada objectiu es troben diferents recursos per a les associacions, en forma d’idees i d’experiències d’èxit per a desenvolupar-lo.

El Manual ha estat elaborat per l’equip de Xarxa Consultors, tot i que l’autoria final s’ha d’imputar a les associacions pertanyents a un projecte comú, democràtic, laic i progressista. Són elles les que han marcat les línies a seguir i han aportat gran part de les idees i experiències d’èxit.

Si voleu més informació, podeu adreçar-vos al Moviment Laic i Progressista o bé al web de la campanya Orgull Laic.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.