Treballant per processos als serveis socials

Les persones que treballen als serveis socials, pel seu perfil professional, solen prioritzar el treball tècnic per sobre del treball de gestió. L’atenció a la persona és el seu principal centre d’interès. Però una bona gestió és un element fonamental per a garantir la qualitat del servei. I si aquesta afirmació val per qualsevol moment, en una conjuntura econòmica com l’actual encara és més crític: una bona gestió és cabdal per a poder garantir la resposta a les necessitats socials amb els recursos actualment disponibles.

El Consell Comarcal de la Segarra, conscient d’aquesta necessitat, es va proposar treballar per la millora de la seva gestió interna. Amb aquest objectiu va engegar un projecte de millora dels processos i la qualitat del servei. Per fer front a aquest repte varen demanar suport a Xarxa Consultors, i hem estat treballant conjuntament al llarg de tot aquest procés. El projecte ha estat molt interessant, tant per l’equip de Serveis Socials com per als consultors que hi hem participat.

El projecte s’ha centrat en definir els processos de treball de l’àrea de Serveis Socials. S’han representat gràficament els processos, s’ha definit el seu objectiu i participants, s’han identificat els documents associats a cada procés, s’han descrit les activitats clau per dur a terme el procés i, finalment, s’han definit indicadors que permeten fer el seguiment de les accions realitzades i els resultats obtinguts en el marc del procés.

El resultat ha estat un procés molt enriquidor per a tothom: ha ajudat a enfortir l’esperit d’equip, ha servit per posar en comú documents i compartir la manera de treballar, ha permès introduir el concepte de millora continua i ha ajudat a definir indicadors de seguiment de l’activitat del servei.

Veure article complert

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.