2a edició de Parlen

El projecte de l’Institut Infància i Adolescència pretén superar els èxits de la primera edició, amb una base d’infants més àmplia i noves metodologies per augmentar el seu impacte.

Quin és el projecte i que té de diferent la segona edició?

El projecte Parlen és un projecte elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. La idea principal darrere d’aquest és la necessitat d’incloure als infants en el diàleg, escoltar les seves opinions i idees sobre la seva situació, i com aquesta es podria millorar.

Per posar-ho en paraules més tècniques, es tracta d’un estudi del benestar subjectiu dels infants dividit en tres fases: quantitativa (enquestes realitzades l’any 2017 i 2021 pel Gesop), qualitativa (Tallers a les escoles desenvolupats per Xarxa  Consultors durant 2022) i participativa (fase final en la qual els infants presenten els resultats a les institucions pertinents que es portarà a terme a partir de 2023).

Una de les novetats d’aquesta edició ha estat l’augment en el nombre de participants. La primera edició es va restringir als infants de 4t fins a 6è de primària. En aquesta, l’enquesta ha estat resposta per alumnes des de 1r fins a 6è de primària pertinents a diferents escoles. Amb una mostra formada per centres públics i concertats representatius de tots els districtes de la ciutat de Barcelona.

També ha estat una novetat la creació de tallers autoaplicats per les mateixes escoles. Els centres que no formen part de la mostra en aquesta edició, podran gaudir d’una formació per a poder replicar el projecte. Els tallers autoaplicats els permetran estar a l’aguait del benestar subjectiu dels infants i fer arribar a les institucions públiques les demandes dels seus alumnes.

Escoltant les veus dels infants

La idea d’escoltar les opinions subjectives respecte a la seva situació és innovadora. Si bé que la primera etapa és més orientativa i serveix per esbrinar, com es troben?, i quins temes els preocupen? La segona i tercera part, ajuden a concretar o aportar idees més exactes sobre com es poden solucionar aquestes problemàtiques això com a contribuir a la seva ciutadania activa.

La segona part del projecte és en la que tots els infants de les escoles participants prenen part de forma més activa. A cada taller s’estableix un dels problemes principals identificat durant la primera part del projecte com per exemple: vida al barri, benestar material, autonomia personal, vida amb la família i d’altres.

Les dinamitzadores del taller presenten als infants els resultats de les enquestes que van omplir ells i elles mateixes un any abans. Es plantegen preguntes als infants sobre les causes que generen les diferències en el benestar subjectiu en funció del gènere, l’edat i l’any en el qual ens trobem. Les respostes són recollides per coointerpretar els resultats de l’enquesta des de la mirada dels propis infants. També es presenta la temàtica concreta del taller i es compara amb altres temàtiques perquè els infants comencin a presentar les seves idees.

Més tard, és quan realment ens endinsem en el nucli de la segona part del projecte. A través de dinàmiques de petit grup, s’anima als infants a presentar propostes que diferents actors (infants, escola, famílies, ajuntament, etc.) podrien realitzar per a millorar la situació que prèviament ells mateixos han analitzat a través de les preguntes. Són aquestes propostes les que es recolliran i juntament amb els resultats de l’enquesta quantitativa es presentaran a les institucions durant el darrer tram del projecte.

Resultats esperats i on trobar-los

Tot i que el projecte encara es troba en curs el primer tram ens ha mostrat uns resultats no massa esperançadors. El benestar subjectiu dels infants s’ha vist reduït des de la primera edició. La satisfacció amb la seva vida baixa del 69% molt satisfet l’any 2017, al 60% molt satisfet l’any 2021.

Quan es tracta de temes específics que preocupen als infants, la valoració dels companys/es de classe  i la vida al barri han patit les caigudes més pronunciades. Al voltant del 10% menys d’infants que afirmen estar molt satisfets. Per altra banda, l’autonomía personal i la valoració de la vida escolar en general han millorat en un 7%.

Un cop acabats els 60 tallers que s’han planificat per tota la ciutat es procedirà a la tercera part del projecte. En aquesta etapa participativa, es treballarà amb els infants que es mostrin voluntaris per a presentar la nova Agenda de la Infància a diferents organitzacions i institucions públiques.

Els resultats tant de la primera edició com els futurs resultats de l’edició actual es podran trobar a la pàgina web de l’institut d’infància.

Observacions personals

Com a estudiant de pràctiques, la meva experiència en els tallers de Parlen ha estat curta però enriquidora. Els tallers són diferents d’una escola a l’altre. Per una banda, ajuda a centrar les respostes en tòpics més concrets, però, per altra banda, complica l’explicació sobretot per a alguns grups de nens especialment els de 4t.

Encara que les classes són bastant diferents es poden observar un seguit de propostes semblants entre tots els infants un cop avança el taller i se’ls pregunta sobre temàtiques concretes.

Crec que és interessant i necessari potenciar la participació activa dels infants. L’enriquiment de participació activa ajuda a potenciar un activisme col·lectiu. Els infants comencen a pensar en com millorar no només la seva vida, sinó la dels altres, i veuen com d’efectiu pot ser un projecte organitzat i participatiu. Això, des del meu punt de vista, pot tenir un impacte molt positiu en la societat. Especialment en una època on els nivells de desil·lusió amb institucions clàssiques com el govern, els bancs o la societat en general, presenten dades preocupants.

És important que les institucions escoltin i els infants se sentin escoltats. La darrera part del projecte és essencial. No només per a aquells que participin directament, que adquiriran eines molt útils per al seu futur, sinó per a tots els participants en les diferents fases del projecte.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.