Acompanyem al Centre LGTBI de Barcelona en la redacció del Reglament de Règim Intern

El Centre LGTBI de Barcelona es va inaugurar al gener de 2019. Era el resultat d’un procés de treball participatiu i de consens amb les entitats de més de 6 anys.  Poc més d’un any de la seva posta en marxa es valora la necessitat de regular les normes de convivència i us del centre. Per fer-ho, s’ha posat en marxa un espai de debat intern i de reflexió per elaborar el Reglament de Règim Intern: el projecte PACTUM.

El projecte PACTUM

PACTUM es planteja a partir d’un treball participatiu, amb totes les persones usuàries i entitats del centre. L’objectiu és compartir propostes i arribar a acords, identificar els espais de consens i de dissens i treballar de manera constructiva per que les decisions finals siguin compartides per tothom.

Per fer-ho, hem dissenyat un procés estructurat en quatre fases: diagnosi, deliberació i retorn, més una fase prèvia de preparació.

La fase de preparació comporta el disseny metodològic del procés, la preparació dels espais de treball i participació i la preparació de la comunicació.

Durant la fase de diagnosi s’analitzarà tota la informació documental disponible i es recolliran les propostes i aportacions dels diferents agents i col·lectius implicats. Aquesta fase finalitzarà amb la redacció d’un primer esborrany de reglament,.

Al llarg de la fase de deliberació es treballarà amb una comissió creada específicament a l’efecte. Aquesta comissió elaborarà una primera proposta de reglament a partir de les aportacions i propostes recollides durant la fase de diagnosi.  Un cop es disposi d’una primera versió del reglament, s’organitzarà una jornada de treball amb les entitats i persones usuàries del centre per recollir les seves aportacions. La comissió de treball integrarà les aportacions recollides en el document final.

Quan s’hagi tramitat i aprovat el RRI, es procedirà a la seva difusió. El projecte es tancarà amb un acte final de retorn de la feina feta a totes les persones i entitats involucrades.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.