Ciutats sostenibles i inclusives: polítiques per millorar la vida de les persones grans als municipis

Les ciutats són el centre neuràlgic de la vida actual. En elles es concentren les oportunitats laborals, la cultura i la societat. Tanmateix, moltes ciutats han estat dissenyades sense tenir en compte les necessitats de les persones que les habiten. La concepció de les ciutats ha evolucionat al llarg de la història, passant d’una idea de ciutat centrada en la producció i l’economia a una ciutat centrada en les persones i el benestar social. En el passat, la funció principal de la ciutat era ser un centre de producció, amb edificis industrials, carrers amplis per a la circulació de mercaderies i pocs espais verds i àrees d’oci per a les persones. Malgrat això, avui en dia la concepció de les ciutats està evolucionant cap a un model de desenvolupament sostenible i inclusiu, on les persones passin a ser el centre de les polítiques públiques i es busquen solucions per a les seves necessitats i benestar.

Així, cada cop més ciutats estan optant per un model de desenvolupament que fomenta l’accessibilitat, la inclusió, la salut i la sostenibilitat ambiental, amb espais verds, carrils bici, transports públics eficients, àrees de joc i oci, zones de descans i altres espais que afavoreixen la interacció social i la qualitat de vida de les persones. Aquesta evolució de les ciutats cap a un model més amigable per a les persones, implica la necessitat de posar les persones al centre de les polítiques públiques i treballar en col·laboració amb tots els sectors de la societat.

Per això, cada cop més ajuntaments engeguen iniciatives per millorar les ciutats i fer-les més amigues de les persones grans, un col·lectiu amb un pes demogràfic cada cop més gran. Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el percentatge de persones de 65 anys o més a Catalunya s’ha incrementat en els últims anys i s’estima que seguirà augmentant en els pròxims anys. Els estudis realitzats mostren que, en el 2040, el 25% de la població catalana serà de 65 anys o més, mentre que el grup d’edat més jove, menors de 15 anys, representarà el 13,9% de la població. Això implica que la societat catalana està en procés d’envelliment i que es necessiten polítiques que abordin aquesta qüestió per garantir una millor qualitat de vida per a les persones grans.

Les Ciutats Amigues de les Persones Grans

Ciutats Amigues de les Persones Grans és una iniciativa liderada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per promoure la creació de ciutats més amigables per a les persones grans. Els objectius principals d’aquesta iniciativa són millorar la qualitat de vida de les persones grans, promoure la seva participació activa a la comunitat i garantir la seva inclusió social.

Una de les eines clau que utilitza la iniciativa Ciutats Amigues de les Persones Grans per assolir els seus objectius és el Protocol de Vancouver. El protocol és una guia que proporciona una estructura clara per desenvolupar polítiques i programes que ajudin a les persones grans a viure de forma més plena i saludable a les ciutats. El protocol de Vancouver consta de vuit àmbits que són fonamentals per crear ciutats amigables per a les persones grans. Aquests àmbits són: espais a l’aire lliure i edificis, transport, habitatge, participació social, respecte i inclusió social, participació cívica i ocupació, comunicació i informació, i serveis municipals.

Àmbits del protocol de Vancouver. Elaboració pròpia.

Una de les característiques de la iniciativa Ciutats Amigues de les Persones Grans i el Protocol de Vancouver és que posen les persones al centre de la política pública. En lloc de centrar-se exclusivament en les infraestructures i els serveis, aquesta iniciativa busca comprendre les necessitats i desitjos de les persones grans i fomentar la seva participació activa en el procés de disseny i implementació de les polítiques i programes que afecten les seves vides.

En definitiva, la iniciativa Ciutats Amigues de les Persones Grans i el Protocol de Vancouver són exemples d‘una nova manera de fer política pública que posa les persones al centre. A través d’aquesta iniciativa, es promou la inclusió, la participació i la salut de les persones grans a les ciutats, i es fomenta la creació de comunitats més solidàries i sostenibles per a tothom.

Les polítiques per promoure un envelliment actiu

Un altre àmbit, amb un gran impacte en la qualitat de vida de les persones grans són les polítiques per promoure l’envelliment actiu.

L’envelliment actiu és un concepte que ha guanyat molta força en els darrers anys. Es tracta d’un enfocament que posa l’èmfasi en la importància de mantenir la salut física, mental i social en el procés d’envelliment, i promou la participació activa de les persones grans en la societat.

En l’àmbit municipal es poden implementar diverses polítiques i programes per promoure l’envelliment actiu i millorar la qualitat de vida de les persones grans. Algunes de les accions que poden dur a terme són:

  1. Crear o millorar zones verdes accessibles: Les zones verdes, com parcs i jardins, són un lloc ideal per fer exercici, socialitzar i gaudir de la natura. És important que siguin accessibles i adaptades a les necessitats de les persones grans, per exemple, afegint banys públics, bancs i taules per descansar i camins accessibles.
  2. Fomentar l’activitat física: L’activitat física és important per a la salut en general i pot ajudar a mantenir la mobilitat i la força a mesura que envellim. Per fomentar l’activitat física entre les persones grans els municipis poden promoure l’ús de zones verdes per fer exercici, oferir classes de gimnàstica o ioga per a gent gran o fomentar activitats esportives adaptades a les necessitats i interessos dels diferents perfils de persones grans que habiten a la ciutat.
  3. Potenciar l’aprenentatge continu: L’aprenentatge és important per a la salut mental i pot ajudar a mantenir el cervell actiu. Des dels municipis es poden oferir classes i tallers de temes diversos, com ara art, música, tecnologia o història, o promoure l’ús de plataformes educatives en línia perquè les persones grans puguin continuar aprenent.
  4. Estimular les relacions socials: Les relacions socials són importants per al benestar emocional i mental i poden ajudar a mantenir la cognició afilada. Per això, és clau organitzar esdeveniments socials i esportius per a persones grans, promoure l’ús de xarxes socials entre la gent gran o fomentar el voluntariat i la participació en comunitat.
  5. Millorar l’accessibilitat: És important que les persones grans tinguin accés a llocs i serveis que els ajudin a mantenir la seva independència. Les accions concretes en aquest àmbit inclouen la millora de l’accessibilitat del transport públic i la construcció d’edificis i espais públics accessibles per a tothom.
  6. Promoure una alimentació saludable: Una dieta saludable és important per a la salut en general, i pot ajudar a prevenir malalties relacionades amb l’envelliment, com ara la diabetis o la hipertensió. Algunes de les possibles accions a desenvolupar serien la promoció d’horts urbans i cooperatives de consum, la col·laboració amb llocs de venda de menjar saludable i la creació de tallers de cuina saludable per a persones grans.
  7. Millorar l‘accessibilitat a la tecnologia: La tecnologia pot ser una eina útil per a les persones grans per mantenir-se connectades i engrescades. Per trencar la bretxa digital entre les persones grans és important facilitar accés a dispositius i assessorament per a la realització de tràmits digitals, així com tallers de formació per ajudar a les persones grans a aprendre a utilitzar la tecnologia.

Treballar per promoure l’envelliment actiu vol dir preparar-se per atendre les necessitats d’un segment de població cada vegada més gran en les nostres ciutats i desenvolupar activitats i serveis que poden tenir un impacte significatiu en la salut i el benestar de les persones grans. Sens dubte, la participació en activitats socials, físiques i culturals pot ajudar a mantenir la salut física i mental, prevenir malalties cròniques i millorar la qualitat de vida.

Alguns projectes de Xarxa Consultors en l’àmbit de les polítiques de gent gran

Des de Xarxa Consultors acompanyem als municipis a implementar a polítiques públiques més amigables amb les persones grans i per fomentar l’envelliment actiu i saludable, des d’una perspectiva participativa i de treball en xarxa entre els diferents agents implicats.

Alguns dels projectes que hem realitzat darrerament en aquest àmbit són:

Diagnosi d’envelliment actiu de Lliçà d’Amunt

Pla d’acció d’envelliment actiu de Lliçà d’Amunt

Pla de ciutats amigues de les persones grans de Canovelles.

Segon pla de ciutats amigues de les persones grans de Mataró

Avaluació del Pla de Ciutats Amigues de les persones grans de Mataró

Mataró. Ciutat Amiga de la Gent Gran

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.