Comencen les sessions de treball del Fòrum de Diàleg Professional: posant en comú de la diagnosi

Després del llançament del Fòrum de Diàleg professional, comença el treball amb els diferents agents per consensuar la diagnosi de partida elaborada pel departament. A tal efecte, s’ha organitzat una Jornada de treball amb tots els agents que formen part del Fòrum de Diàleg.

L’objectiu de la Jornada ha estat l’establiment d’un marc comú en quant a dades, fonts d’informació, indicadors i criteris d’anàlisi per tal de monitoritzar la necessitat de professionals i la identificació dels factors que determinen a llarg termini la planificació professional

Per tal d’assolir aquest objectiu la Jornada s’ha estructurat dos moments clarament diferenciats.

En un primer moment s’ha realitzat un treball individual durant el qual s’ha demanat als participants que reflexionin sobre les dades de la diagnossi i emetin el seu feedback. S’han col.locat 18 panells repartits en diferents espais amb les principals gràfiques i conclusions de la diagnosi i dos espais per recollir les aportacions dels participants: un espai per emetre acord o desacord amb el contingut del panell (colocant un gomet verd en cas d’acord i un gomet vermell en cas de desacord) i un espai per desenvolupar els motius de desacord amb targetes de diferents colors en funció del perfil del participant.

Panells per la recollida d’aportacions sobre la diagnosi

Posteriorment a aquesta dinàmica, s’ha realitzat una posta en comú mitjançant la tècnica del “cafè del mon”. Els participants s’han repartit en quatre grups per tal de comentar les conclusions de la diagnosi i aprofundir en els consensos o dissensos expressats prèviament:

  • Grup 1: Demografia de les professions
  • Grup 2: Formació de grau
  • Grup 3: Formació sanitària especialitzada
  • Grup 4: Finalització de la FSE i captació de talent

Moment del treball en grup

Al llarg d’aquests debats tots els participants han tingut la oportunitat d’emetre la seva opinió sobre tots els temes plantejats, a través de quatre rondes simultànies per cada un dels temes. Durant els debats s’ha aprofundit sobre els motius de desacord expressat, diferenciant el que són pròpiament acords de les propostes d’actuació, les quals s’han recollit per orientat el debat posterior a aquesta fase. Així mateix, s’han identificat altres dades rellevants per completar la diagnosi, que els participants s’han compromès a fer arribar a la Subdirecció General a través del correu electrònic.

El tancament de la sessió s’ha dedicat a explicar les properes passes del projecte i a agrair als participants la feina realitzada.

Més informació a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/linies_estrategiques/forum-de-dialeg-professional/

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.